Naprapat behandling

 • Stelhet och/eller smärta i ryggen
 • Spänningshuvudvärk
 • Musarm, Tennisarmbåge, Golfarmbåge
 • Smärta/ utstrålning i axlar och armar
 • Smärta och/eller stelhet i nacke
 • Smärta från höft, knä och fotleder
 • Ischias/ Utstrålning i ben
 • Idrottsskador
 • Arbetsrelaterade skador
 • Överbelastningsskador
Stötvågsbehandling
 • Hopparknä
 • Plantarfasciit
 • Lateral epikondylit – tennisarmbåge
 • Medial epikondylit
 • golfarmbåge
 • Tendinoser eller inflammationer i sena
 • Inflammationer i slemsäckar

Ultraljudsdiagnostik

 • Hälseneinflammation eller partiella hälsenerupturer
 • Skador på ligament i armbåge och knä
 • Bristningar i muskler
 • exempelvis baksida lår eller kring axeln
 • Inflammation i slemsäckar kring bl.a. knä eller armbåge

Akupunktur

Medicinsk Akupunktur ett komplement till våra manuella naprapatbehandlingar och som framförallt används om du har ont i muskler eller leder.

Dry Needling

Dry needling är ett sätt att behandla muskulära besvär och triggerpunkter med hjälp av sterila nålar.

Tekniken kan användas i kombination med manuell naprapatbehandling och t.ex. stötvåg och TENS för att ge en starkare effekt vid muskulära besvär.

ACP behandling

ACP-behandling (Autologous Conditioned Plasma) är konditionerad plasma som används för att påskynda läkning vid muskuloskeletala skador i muskler, senor eller ligament. Det kan också användas vid artros, då främst för att minska smärtor i samband med detta.
Används vid
 • Smärtsam lindrig till måttlig artros (grad 1-3)
 • Epikondylit (tennisarmbåge)
 • patellatendinit (hopparknä)
 • plantarfascir (hälsporre)
 • Idrottsskador enligt rådfrågning med läkare
ACP-behandling kan bokas hos Kristian Berg.

Företagshälsa

Ta kontakt med oss för offert!


Vi erbjuder ert företag en skräddarsydd lösning som passar för er arbetsplats.

Vi samarbetar också med Wholesum Funktionsmedicin & Företagshälsa som erbjuder företagshälsa med företagssköterskor och läkare.


Observera att Friskvårdsbehandlingar anses som förebyggande behandling och är därför skattefritt. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida här.

Fri förebyggande behandling och rehabilitering | Skatteverket
Ergonomi

Ta kontakt med oss för offert!


Med en bra arbetsergonomi minimeras
den skadliga belastningen och många arbetsrelaterade besvär kan förebyggas och ibland helt undvikas.

Under våra arbetsplatsanalyser gör vi en individuell bedömning av varje arbetsplats. Vi utgår från arbetsuppgift, arbetsplatsens nuvarande utformning och de anställdas eventuella besvär. På plats gör vi de justeringar som vi anser möjliga och nödvändiga.

Personlig träning

Ta kontakt med oss för offert!


Vi kan skräddarsy ett träningsupplägg för dig och din personal. Vi erbjuder både individanpassad träning samt träning för större grupper. Ni väljer själva hur ofta ni vill träna samt om träningen skall utövas inomhus på ett gym eller i en lokal alternativt utomhus.
Det här ett är bra sätt att förebygga eventuella skador för din personal samtidigt som sammanhållningen förstärks.